Vyšší odborná škola DĚČÍN

Běž na VOŠ

Nechce se ti na vejšku? Běž na VOŠku! Inženýrské stavitelství ti dá víc praxe než teorie a nastartuje tě tím správným směrem.

U nás zažiješ víc praxe než teorie. Pojď na VOŠ!

Anna

studijní poradkyně

0 %

uplatnění na trhu práce
0

roky studia

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín

O škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, vyučuje obor Železniční stavitelství jako jediná škola v celé republice. Dlouhodobá tradice, zkušený pedagogický sbor a dobré jméno školy umožňují absolventům solidní pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici.

U nás si zažiješ víc praxe než teorie. Běž na VOŠ!

BĚŽ NA VOŠ

Proč na VOŠ?

Chceš ve svém profesním životě dělat něco technického a kreativního zároveň? Stále ještě váháš, jestli je pro tebe VOŠ tou pravou volbou? Tady je 5 důvodů, proč se vyplatí studovat železniční stavitelství na vyšší odborné škole v Děčíně.

Orientace na praxi

VOŠ se zaměřením na železniční stavitelství klade velký důraz na praktickou přípravu a získávání odborných dovedností. Studenti se více zaměřují na aplikování svých znalostí v praxi a zapojují se do reálných projektů.

Rychlejší vstup na trh práce

Studiem na VOŠ je kratší než vysokoškolské studium. Absolventi VOŠ tak mohou rychleji získat potřebnou kvalifikaci a vstoupit na trh práce.

Menší finanční zátěž v době studia

Studium na VOŠ obvykle představuje nižší náklady než studium na VŠ (učební materiály, ubytování…)

Flexibilita

VOŠ je vhodná pro studenty, kteří se chtějí co nejdříve uplatnit na trhu práce. Studium umožňuje rychlý vstup do praxe a získání konkrétních odborných dovedností, které jsou poptávány v oboru železničního stavitelství

Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi VOŠ s odbornou kvalifikací mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Zajímá tě, jak to u nás vypadá? Vyplň formulář a přijď na den otevřených dveří!

Co se hodí vědět?

Pro uchazeče

Studium na Vyšší odborné škole v Děčíne je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní zkouška.

Délka denního studia jsou 3 roky (včetně praxe u odborných firem v 5. období). U dálkového studia 3 a půl roku (výuka se koná 1krát týdně).

Školné činí 3000 Kč ročně a platí se ve dvou splátkách – v září a v únoru.

Kritériem přijímacího řízení na VOŠ stavební Děčín je splnění základní podmínky – úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Uchazeč je přijat na základě splnění tohoto kritéria, přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni v příslušném kole do naplnění počtu přijímaných v daném kole, v případě překročení počtu přihlášených vzhledem k počtu stanovenému pro příslušné kolo, budou seřazeni podle průměru na vysvědčení (pro denní formu – pololetí 4. ročníku střední školy, pro kombinovanou formu – maturitní vysvědčení) a přijati budou v tomto pořadí do naplnění počtu přijímaných.

Máš možnost ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích nově zrekonstruovaného internátu přímo v centru Děčína.

Přihlášku si můžeš stáhnout tady.

Co o nás říkají?

Příběhy